A fotoeffektus

    A foton teljes energiáját átadja az atom elektronrendszerének. A foton elnyelõdik (abszorbeálódik), a gerjesztett atom egy kötött elektronja pedig a kötési, ill. ionizációs energiát meghaladó gerjesztési energiarészt mint kinetikus energiát magával viszi. A fotoeffektus következménye tehát a sugárzás intenzitásának csökkenése mellett az ún. fotoelektronok és a gerjesztett állapotú atomok létrejötte.


    A fotoeffektus eredményeként a foton megszûnik és az elnyelt foton energiájától függõ energiájú elektron létrehozása mellett visszamarad a gerjesztett atom. A legbelsõ elektronhéjon keletkezett betöltetlen hely az elektronrendszer átrendezõdése útján betöltõdik. Ezen stabilizációs folyamat eredménye karakterisztikus X-sugárzás, illetve Auger-elektron-sugárzás keletkezése. (A nukleáris technikában méréstechnikai okok miatt csak az X-sugárzást vesszük figyelembe.)

 A fotoeffektus sémája:

,ahol A a kölcsönhatásban résztvevõ atom szimbóluma, A*+ a belsõleg ionizált atom, A+, A2+ "klasszikus" ionok,   ef a fotoelektron, Xk a karakterisztikus röntgensugárzás, eA  az Auger-elektron.
 

A fotoeffektus végbemeneteli valószínûsége

A fotoeffektus alkalmazásai